Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri özet kitapçığında basılacaktır.

İsteyen katılımcıların tam metinleri, kongre bildiriler kitabında hakemlik sürecinden sonra basılacaktır.

Hem özet kitabı hem de tam metin kitabı için ISBN numarası alınacaktır. İsteyen katılımcılar, tam metinlerini kitap bölümü şeklinde geliştirerek, editörlük ve hakemlik sürecinden geçtikten sonra “ON Publishing House” işbirliği ile € 20 karşılığı uluslararası kitap bölümü yapabileceklerdir. Uluslararası kitap için DOI ve ISBN numaraları yayıncı tarafından alınacaktır.


Özet Yazım Kuralı

Bildiri özetleri 250-400 kelime arasında olmalıdır. Özetlerde; amaç, metodoloji, bulgular, çıkarımlar ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yer almalıdır. Özetlerin altında 3-5 anahtar kelime belirtilmelidir. Daha önce yayımlanmış çalışmalar bildiri olarak gönderilemez. Tüm özetler Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden İngilizce olarak gönderilmelidir. Türkçe özet göndermeyi tercih edenler aynı zamanda İngilizce Özet de göndermek durumundadır. Bununla birlikte sunumlar Türkçe ya da İngilizce olarak yapılabilir.

Tüm gönderimler çift kör hakemlik sürecinden geçerek değerlendirilecektir. Kabul edilen tüm bildiri özetleri, elektronik olarak Bildiri Özet Kitabında yayımlanacaktır.

Tam Metin Yazım Kuralı (Bildiri Kitabı İçin)
  • Tam metinler Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanabilir.
  • Tam metinler, MS Office Word formatında hazırlanmalı ve info@ibems.org adresine e-posta ile gönderilmelidir.
  • Tam metin Times New Roman 11 Punto, iki yana yaslı şekilde ve kenar boşlukları 2,5 cm olacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Tam metin başlığı Türkçe ve İngilizce 14 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır. Alt başlıklar ise 12 punto, kalın, ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ve ortalanmış olmalıdır.
  • Bildiri özetleri 250-400 kelime arasında olmalıdır. Özetlerde; amaç, metodoloji, bulgular, çıkarımlar ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yer almalıdır (İngilizce özet, tam metin Türkçe olsa bile zorunludur).
  • Her bir çalışma için en fazla 2-5 anahtar kelime belirtilmeli, Türkçe ve İngilizce hazırlanmalı ve italik olmalıdır. (11 Punto)
  • Tüm atıflar ve kaynakça APA’ya (American Psychological Association) uygun şekilde yapılmalıdır.
  • Metin içerisinde kullanılan Tablo ve Grafiklere ait başlıklar üstte, numaralı ve 11 punto olmalıdır.
  • Tam metinde kullanılan kaynaklar, çalışmanın sonunda yazım kurallarına uygun şekilde kaynakça başlığı altında verilmelidir.
  • Sempozyumda sunulan tam metinler “Sempozyum Tam Metin Kitabında” yayınlanacaktır.