Bildiri Gönderimi

Bildiri özetleri 250-400 kelime arasında olmalıdır. Özetlerde; amaç, metodoloji, bulgular, çıkarımlar ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yer almalıdır. Özetlerin altında 3-5 anahtar kelime belirtilmelidir. Daha önce yayımlanmış çalışmalar bildiri olarak gönderilemez. Tüm özetler Bildiri Yönetim Sistemi üzerinden İngilizce olarak gönderilmelidir. Türkçe özet göndermeyi tercih edenler aynı zamanda İngilizce Özet de göndermek durumundadır. Bununla birlikte sunumlar Türkçe ya da İngilizce olarak yapılabilir.

Tüm gönderimler çift kör hakemlik sürecinden geçerek değerlendirilecektir. Kabul edilen tüm bildiri özetleri, elektronik olarak Bildiri Özet Kitabında yayımlanacaktır.