Denetim Konulu Panel

 

 

Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar

Uluslararası Panel, İstanbul 18-19 Nisan 2019

SUNUM VE KATILIM DAVETİ

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Pazarlama Topluluğunun (IBEMS) İstanbul’da organize ettiği “Dünyadaki Son Gelişmeler Çerçevesinde Sosyal Bilimler” konulu uluslararası kongrede Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde “Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar” konulu bir panel düzenleyecektir.

 Bu panel, hem özel sektör hem de devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin katma değerinin ölçülmesine ve arttırılmasına ilişkin gelişmeleri teşvik etmek, paylaşmak ve tartışmak için dünyanın her yerinden denetim uzmanlarını ve akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır..

Sunum için gerekli bilgiler

 Aşağıda yer alan tema notu çerçevesinde hazırlanacak her bir sunum için öngörülen süre 20 dakikadır. Panelde sunum yapmak isteyen katılımcılarımızın sunum özetlerini eurosai2017@sayistay.gov.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Sunumlara ayrılan kontenjan sınırlı olup ilgililerin başvurularını ivedilikle yapması rica olunur.

 

Önemli tarihler

 • 12 Nisan 2019 -  Kayıt İşlemlerinin Tamamlanması
 • 1 Nisan 2019 - Sunum özetlerinin gönderilmesi
 • 10 Nisan 2019 - Sunumların gönderilmesi 

Kayıt

Kayıt işlemleri için aşağıda yer alan " Kayıt Ol" butonuna tıklayınız. Kayıt işlemlerinin tamamlanması için son tarih 12 Nisan 2019 dur.

 

Dil

Konferansın dili Türkçe ve İngilizcedir. Simultane çeviri sağlanacaktır.

 

Konaklama

Konaklama, rezervasyon ve transfere ilişkin detaylar, izleyen günlerde tarafınıza iletilecektir.

 

Etkinlik Yeri

Maltepe Üniversitesi Kültür Merkezi Mimar H. Vedat Çakırca Konfreans Salonu, Maltepe Eğitim Köyü Maltepe/İSTANBUL

 

İletişim

Sayıştay Başkanlığı, İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat Çankaya Ankara/Türkiye
Tel: +90 (312) 295 2750, +90 (312) 295 3896
e-posta: eurosai2017@sayistay.gov.tr

 

DENETİMİN DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİNE İLİŞKİN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR HAKKINDA TEMA NOTU

 

 Denetim, kurum faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanabilir. Denetimin bu tanımı üzerinde genel bir uzlaşı olmakla birlikte, denetim faaliyeti sonucunda yaratılan katma değerin tanımlanmasında ve ölçülmesinde yazında farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Bununla beraber, küresel finans skandalları ve ekonomik krizler sonrasında denetimin değerinin artırılması ve ölçülmesi alanında yapılan çalışmaların da tatmin edici düzeye ulaşmadığı görülmektedir.


Farklı paydaşların farklı beklentilerinin olması ortak bir değer tanımı yapılmasını zorlaştıran diğer bir etkendir. Katma değer oluşturulması;

 

 • Denetlenen kuruluş açısından; finansal tablolara artan güvence neticesinde faaliyetlerine duyulan güven ile kurumsal yönetim kapasitesinin artması,
 • Mali tablo kullanıcıları açısından; mali tabloların karşılaştırıla bilirliğini sağlayacak şekilde bir raporlama çerçevesine uygun olarak düzenlenmesi ve kuruluşun gerçek finansal durumunu yansıtması,
 • Denetimi yürüten denetçiler açısından; öngörülen çerçeveye uygun mali tablolar üretilmesine yönelik olarak kurumsal yönetişim kapasitesinin artmasına katkı sağlayarak şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyini artırmak, ve böylece denetim metodolojisinin tatminkâr şekilde uygulanabilir hale gelmesi,
 • Düzenleyici otoriterler açısından; uluslararası standartlara ve iç mevzuata uyum seviyesinin artması,
 • Toplumun geneli açısından; kaynakların optimum dağılımına destek olunması olarak tanımlanabilir.


Denetimin doğrudan çıktısı denetim raporu olmakla birlikte, beklenen etkisi denetlenen kuruluşun kurumsal yönetişim kapasitesinde iyileşme sağlanması ve nihai olarak bir kamu değeri ve toplumsal gelişme yaratılmasıdır. Ancak, denetim faaliyetleri neticesinde yaratılan etki her zaman çok kolay ölçülememektedir. Bir takım performans göstergeleri kullanılmakla birlikte, denetim sonucunda oluşturulan etkinin tamamının ölçülmesine yönelik somut kıstasların olmaması, denetim faaliyetleri sonucunda yaratılan katma değerin ölçülmesini zorlaştırmaktadır.

Genel anlamda aşağıda yer alan unsurlarda sağlanan gelişmenin, denetim kuruluşlarının faaliyetlerinin sonucunda oluşturulan değerin ölçülmesinde önemli olduğu düşünülebilir;

 

 • Denetlenen kuruluşta ve genel olarak toplumda sürdürülebilir bir gelişmeye katkıda bulunmak ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere daha geniş anlamda toplumsal normları etkilemek,
 • Denetimin öğretici ve kolaylaştırıcı fonksiyonlarının yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Toplum denetimden beklentilerini takip etmek ve buna yönelik çıktılar üretmek,
 • Denetlenen kurumda operasyonel etkinliğin arttırılmasını sağlamak,
 • Yenilikçiliğe ve yeni teknoloji kullanımının teşvik edilmesini sağlamak,
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin anlaşılmasına ve gerçekleşmesine destek olmak, ,
 • Denetim sonucunda oluşan katma değere ilişkin farkındalık ve ilgi yaratarak denetim ve denetim kurumlarına olan güvenin artmasına katkı sağlamak,


Bu panel ile kamu ve özel sektör denetimlerini gerçekleştiren temsilcilerinin denetimin katma değerinin tanımlanması ve ölçülmesi konusundaki yaklaşımları ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve bu alanda yapılacak yazın çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
 

TASLAK PROGRAM


18 Nisan 2019 Perşembe;

 • 09:30 Konferans Açılışı ve Konuşmalar
 • 12:00 Öğle Yemeği
 • 13:30 Denetimin Katma Değerinin Ölçülmesinde Güncel Yaklaşımlar ve Zorluklar Konulu Panel 1. Oturum
 • 17:30 Panel Bitişi


19 Nisan 2019 Cuma;

 • 09:30 Panel 2. Oturum
 • 12:00 Öğle Yemeği
 • 13:30 Panel 3. Oturum
 • 17:30 3. Oturum Bitiş

 

 Panelistler

T.C. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet BAŞ
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi /Devlet Eski Bakanı Dr. Masum TÜRKER (Moderatör)
Maldivler Sayıştay Başkanı Hassan ZIYATH
Sırbistan Sayıştay Başkanı Dusko PEJOVIC
Afganistan Sayıştayı Başkan Yardımcısı Mujeeburrahman SHIRZAD
Letonya Sayıştayı Konsey Üyesi Edgars KORCAGINS
Macaristan Sayıştayı Denetim Müdürü József SIMON
OECD-SIGMA Politika Başdanışmanı Alastair SWARBRICK
Kuveyt Sayıştayı Denetçi Khalil ALWAZZAN
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Vehbi KARABIYIK
Kamu İç Denetçileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır TOPAL
TEB KOBİ Danışmanı-Başkent Üniversitesi SBE Müdürü Prof. Dr. M. Tamer MÜFTÜOĞLU
Kamu Gözetimi Kurumu Daire Başkanı Mehmet ŞİRİN
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Okan GÜN
Özkan Kıvanç (Ortak- PwC Bağımsız Den. ve SMMM A.Ş.)
H. Nesrin TUNCER (Türkiye Denetim Bölümü Şirket Ortağı-KPMG BAĞ. DEN.)
Tuğba ŞİMŞEK ÖZADALI (Denetçi-Mazarsdenge Denetim Ortağı)
Onur ÜNAL (Şirket Ortağı - Ernst & Young)
Nazlı İVAK (Denetim Ortağı- Deloitte)
 

Kayıt Ol